Podlahu.sk

Štvrtok, 28. september 2023

Kontakt

www.podlahu.sk

mail: info@podlahu.sk

telefón: 0917856417

 

Korešpondenčná adresa a fakturačné údaje:

MRK CONTRACT, k.s.

Matuškova 48

976 31 Vlkanová – Banská Bystrica

 

IČO:          36054852

DIČ:          2020095671

IČ DPH:   SK 2020095671